Tremor nedir?

İrade dışı titremelere verilen addır. Örneğin, Hipertiroidi (Tiroid bezinin fazla çalışması) adı verilen rahatsızlıkta ellerde görülen ince amplitüdlü titremelere tremor... adı verildiği gibi, Parkinson da görülen kaba ve büyük amplitüdlü titremelere de tremor denir.
Sabit bir nokta etrafında irade dışı, düzenli ve tekrarlı vücut hareketleri. Genellikle elleri, başı, dili veya çeneyi ve nadiren gövdeyi tutar. Birçok durumda görülen bir belirtidir.
Aksiyon tremoru: Bu tremor vücut hareket ettirildiğinde ortaya çıkar. En sık görülen tremordur. Yorgunluk, sıkıntılı, güçsüzlük hiperkapni (kanda karbondioksit yükselmesi), ilaç alımı ve bazı metabolik ve endoksin durumlarda artar (kan şekeri düşüklüğü, kanda üre artışı, ciddi karaciğer hastalığı, tiroid hormon yüksekliği ve ağır metal zehirlenmeleri).
İntansiyon tremoru: Ataksik (denge bozukluğu) veya kinetik (hareketli) tremor da denir. Vücut hareketsizken ve harekete başlarken yoktur, fakat hareketin devamıyla ortaya çıkar.
Statik (İstirahat) tremoru (Parkinsoniyan tremor): En karakteristik görünümü hareket etmezken (istirahatta) ortaya çıkması ve hareketle geçici bile olsa durmasıdır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !